marko.rukavina@rukavinalaw.com
advokatrukavina@gmail.com
Srbija, Beograd, Stari gard
+381 65 33 20 349