Marko Rukavina je vlasnik i osnivač Rukavina Law Beograd i profesionalno se bavi pravom i advokaturom preko 13 godina. Diplomirao je 2010. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nakon čega je na istom fakultetu završio i Specijalističke studije Kriminalistike.

U toku karijere radio je u Advokatskoj kacelariji Jovan M. Pavlovića, Ministarstvu finansija-imovinsko pravnom sektoru, Hypo i Addiko banci na više pozicija unutar Legal i Compliance sektora a bio je izabran i za Javnog izvršiterlja 2013. godine.

Zbog svog bogatog profesionalnog radnog iskustva, poseduje multidisciplinaranu stučnost koja se temelji na praktičnom radu i faktičkim situacijama.

Primarne oblasti stručnosti su mu krivično-procesno pravo, pravo iz oblasti nekretnina i gradnje,  privredno-kompanijsko pravo i bankarstvo-finansije.

Tečno govori engleski jezik.


ADRESA

Dobračina 29, 11000 Beograd, Srbija

EMAIL

marko.rukavina@rukavinalaw.com

advokatrukavina@gmail.com

TELEFON

+381 65 33 20 349