Potrebno je proveriti da li postoji pravni sled do lica koje želi upis vlasnišva na svoje ime kao i brisanje prethodnih zabeležbi, što može biti vrlo zahtevan ali izvodljiv posao.