Tijana je diplomirala na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu 2019. godine i završila pripravnički staž u renomiranoj advokatskoj kancelariji koja ima sedište u Novom Sadu.

Tijana učestvuje i samostalno vodi neke od klijenata koji svoje poslovanje obavljaju pretežno u oblasti gradnje i nepokretnosti.

ADRESA

Dobračina 29, 11000 Beograd, Srbija

EMAIL

marko.rukavina@rukavinalaw.com

advokatrukavina@gmail.com

TELEFON

+381 65 33 20 349