U situaciji kada se nađete u svojstvu okrivljenog dolazi do pojačanog pritiska kako na vas tako i na vašu najbližu okolinu. 

Uz naveću diskreciju nudimo vam najpraktičnije, brze i funkcionalne solucije u cilju pružanja najkompletnije odbrane uz angažovanje svih naših kako poslovnih tako i privatnih resursa uz našu dostupnost 24/7.

Savetujemo klijente u pretkrivičnom postupku, što podrazumeva pripremu odbrane i ostale savetodavne usluge vezane za ovu fazu, kompletnu odbranu u toku postupka uz maksimalnu posvećenost i pomoć u fazi nakon okončanja krivičnog postupka, u cilju ostvarivanje svih prava osuđenih lica.