Aleksandar je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U svojoj karijeri je radio kao advokatski pripravnik kod adv. Petra Milovanovića od 2012-2014. god, nakon čega je bio zaposlen kao zamenik  Javnog izvršitelja Gorana Veselinovića od 2014-2018. god, a od 2018-2021 god. je bio zaposlen u dva pravna lica kao pravnik i šef pravne službe, nakon čega je od 2021. godine upisan u imenik advokata. Aleksandar se specijalizovao se za izvršni postupak, brakorazvodne  parnice, građanske i ugovore u privredi, postupke pred APR-om i radne odnose.

ADRESA

Dobračina 29, 11000 Beograd, Srbija

EMAIL

marko.rukavina@rukavinalaw.com

advokatrukavina@gmail.com

TELEFON

+381 65 33 20 349