Moguće je ali je prethodno potrebno da budu ispunjeni neki od preduslova.