Iskustvo Zastupanja poslodavaca i zaposlenih u različitim slučajevima na najbolji način nam daje mogućnost da praktično odgovorimo na  specifične zahteve i potrebe klijenata, a samim tim i da pružimo kvalitetne i funkcionalne savete koji direktno odgovaraju na sva postavljena pitanja.  Sastavljanje ugovora o radu, pravilnika o radu, pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i ostalih opštih akata, rešenja o godišnjem odmoru, upozorenja pred otkaz, rešenja o otkazu su deo akata kojima pružamo pravnu podršku klijentima. Zastupanje u svim vrstama radno-pravnih sporova (individualni i kolektivni; poništaj rešenja o otkazu, poništaj aneksa ugovora o radu, povrede na radu, profesionalna oboljenja, diskriminacija, mobing i dr.)