Pružamo poresko savetovanje mnogobrojnim domaćim i stranim pravnim licima, privatnim kompanijama i organizacijama. Poreski nameti su jedan od najvažnijih elemenata poslovnog planiranja, pa je uzimanje u obzir poreza sastavni deo svakog uspešnog menadžmenta. Takođe savetujemo fizička lica u pogledu širokog spektra poreskih pitanja. Naše usluge podrazumevaju i savete vezane za izbegavanje dvostrukog oporezivanja, povraćaj poreza, carinjenje i pitanja indirektnog oporezivanja, kao i sva pitanja vezana za usaglašavanje sa važećim propisima.