Zastupamo klijente u sudskim, vansudskim i arbitražnim postupcima pred domaćim i međunarodnim sudovima i arbitražama, kao i drugim državnim organima. Procena uspeha u sporu u oblasti građanskog prava predstavlja prvi i najvažniji korak ka zadovoljenju klijentovih želja, te zbog precizno i argumentovano iznetih projekcija uspešnosti u sporovima, uživamo poverenje velikog broja klijenata koji nam se svakodnevno obraćaju sa različitim pravnim pitanjima, tražeći pravne usluge u različitim oblastima građanskog prava, te između ostalog u oblasti obligacionog prava, stvarnog prava, porodičnog prava, naslednog prava. 

Visok stepen empatije i diskrecije su osnovni postulati odnosa sa našim klijentima kada su u pitanju brakorazvodni sporovi, sporovi radi vršenja roditeljskog prava ili izmene vršenja roditeljskog prava, sporovi oko zakonskog izdržavanja ili izmene visine zakonskog izdržavanja, načina viđanja dece ili izmene načina viđanja dece.