Ukoliko su trenutno ispunjeni uslovi za ozakonjenje bolje je predati zahtev jer nije izvesno da će Skupštini RS uskoro biti podnet predlog novog Zakona o ozakonjenju