Našim klijentima nudimo usluge po principu od ideje do realizacije uz funkcionalan nadzor do okončanja procesa. Imamo saradnju sa renomiranim, građevinskim stručnjacima, arhitektama, licenciranim sudskim proceniteljima neporetnosti i ostalim stručnim licima, čije usluge su od pomoći u procesima gradnje, kupoprodaje, ozakonjenja ili prenamene građevinskih objekata. Neke ali ne i sve usluge iz ove oblasti, u kojoj imamo višegodišnje iskustvo su:

  • Rešavanje imovinsko pravnih odnosa na lokaciji i priprema lokacija za gradnju;
  • Pružanje pomoći klijentima u procedurama za dobijanje građevinskih dozvola, izvršavanju obaveza u skladu sa relevantnim propisima u toku izgradnje objekata;
  • Pravnu podršku i izradu pravnih akata vezanih za promet nepokretnosti;
  • Koordinacija postupka izdavanja upotrebnih dozvola i drugim procedurama pred nadležnim organima;
  • Postupci pred nadležnim službama za katastar nepokretnosti u vezi sa upisom prava svojine, uspostavljanjem, upisom, realizacijom i brisanjem hipoteka;
  • Zastupanje u sporovima u vezi sa nekretninama;
  • Izrada pravno-dijagnostičkih izveštaja (legal due diligence reports).