Nezgode u kojima dolazi do nastanka kako materijalne tako i nematerijalne štete dešavaju se svakodnevno, pa je naplata štete veoma česta u sudskoj praksi. Ipak, gotovo svaka situacija posmatra se drugačije, te je pravna pomoć na ovom polju gotovo neophodna. Čest slučaj u praksi je da osiguravajuća društva isplate mnogo manji iznos od onog koje je realno potrebno isplatiti. Tu smo da svojom stručnošću i razgranatom mrežom kontakata pružimo podršku i pomoć u cilju pravične kompenzacije za pretrpljenu štetu.