Našim klijentima svim stranim fizičkim licima pružamo sveobuhvatnu profesionalnu pravnu pomoć, kako po pitanjima koja se tiču uslova koje je neophodno da ispune ako nameravaju da stupe ili boravie na teritoriji Republike Srbije, tako i ako žele da ostvare pravo na državljanstvo Republike Srbije. Stranim pravnim licima nudimo pravnu pomoć oko situacija vezanih za osnivanje i poslovanje Ogranaka i Predstavništava stranih privrednih društava na teritoriji Republike Srbije.

 • PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI STRANIM FIZIČKIM LICIMA

Naš tim advokata uz diskreciju, profesionalnu pažnju i odgovornost pruža pravnu pomoć stranim fizičkim licima uključujući, ali ne ograničavajući se na:

 • Postupak prijave dolaska stranih državljana na teritoriju Republike Srbije i dobijanja odobrenja za kratkotrajni boravak,
 • Postupak dobijanja odobrenja za boravak po osnovu vize za duži boravak,
 • Postupak dobijanja odobrenja za privremeni boravak,
 • Postupak dobijanja odobrenja za stalno nastanjenje,
 • Postupak sticanja državljanstva Republike Srbije,
 • Zastupanje stranih fizičkih lica pred svim institucijama Republike Srbije, uključujući organe državne uprave, sudove, osiguravajuća društva,
 • Savetovanje i zastupanje stranih fizičkih lica u postupku osnivanja privrednih društava na teritoriji Republike Srbije i ispitivanja tržišnih uslova i poreskog tretmana koji podrazumeva bavljenje konkretnom delatnošću u Republici Srbiji,
 • Zastupanje stranih fizičkih lica pred svim poslovnim bankama Republike Srbije u postupku otvaranja tekućih računa,
 • Savetovanje i zastupanje u postupku kupovine nekretnina na teritoriji Republike Srbije.
 • PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI STRANIM PRAVNIM LICIMA

Naš tim advokata sa profesionalnom pažnjom i odgovornošću pruža pravnu pomoć stranim privrednim subjektima uključujući, ali ne ograničavajući se na:

 • Posredovanje i savetovanje stranih pravnih lica u postupku odlučivanja o investiranju na tržištu Republike Srbije, uključujući sveobuhvatnu pravnu analizu tržišnih uslova (Due Diligence),
 • Osnivanje, registraciju i prestanak Ogranka stranog privrednog društva, kao izdvojenog organizacionog dela preko kojeg to društvo obavlja delatnost u Republici Srbiji,
 • Osnivanje, registraciju i prestanak Predstavništva stranog privrednog društva, kao izdvojenog organizacionog dela koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva
 • Zastupanje stranih privrednih subjekata (potencijalnih stranih investitora) pred Razvojnom agencijom Srbije, organom Vlade Republike Srbije, kao pouzdanim partnerom kako za domaće, tako i za međunarodne kompanije s jedinstvenim ciljem da izgradi snažnu i održivu ekonomiju i poboljša kvalitet života ljudi u Srbiji.